Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO
www.globalbau.pl

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych zbieranych od Użytkowników w trakcie korzystania z zawartości i funkcjonalności Serwisu Internetowego.

1. Definicje
1) GlobalBAU – GlobalBAU Nieciecz 3a 67-124 Nowe Miasteczko, NIP: PL 925-212-80-00
2) Cookies – pliki tekstowe, które zapisywane są w pamięci masowej urządzenia z którego korzysta Użytkownik, podczas korzystania z Serwisu Internetowego;
3) Google Analytics – oprogramowanie umożliwiające śledzenie ruchu na Serwisie Internetowym, oraz monitorowanie prowadzonych działań marketingowych;
4) Newsletter – elektroniczny biuletyn zawierający informacje handlowe o produktach i usługach GlobalBAU
5) Polityka Prywatności – niniejszy dokument określający zasady zbierania danych osobowych, ich przetwarzania, oraz ochrony przez GlobalBAU;
6) Serwis Internetowy – strony lub serwisy internetowe prowadzone przez GlobalBAU wymienione w postanowieniach końcowych.
7) Rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
8) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

2. Dane zbierane przez Serwis Internetowy:
1) W trakcie wizyty Użytkownika w Serwisie Internetowym pobierane są, automatyczny za pomocą usługi Google Analytics lub Cookies, następujące informacje:
a. Adres IP oraz nazwa domeny,
b. Używany typ przeglądarki internetowej,
c. Typ systemu operacyjnego.
2) Serwis Internetowy pobiera w sposób automatyczny dane geograficzne, a także dane dotyczące działalności wykorzystywanej prze Użytkownika, które służyć będą tylko i wyłącznie w celu analizy marketingowej lub statystycznej.
3) GlobalBAU w części Serwisów Internetowych stosuje mechanizmy służące do profilowania danego Użytkowania w obrębie danego Serwisu Internetowego, a mianowicie są zbierane dane dotyczące aktywności Użytkownika, a mianowicie historii i wyszukiwania, kliknięć w danym Serwisie Internetowym, odwiedzin w danym Serwisie Internetowym i jego podstronach, daty logowania i rejestracji Użytkownika w danym Serwisie Internetowym, dane dotyczące korzystania z określonych usług w danym Serwisie Internetowym.

3. Wykorzystywanie i ochrona danych osobowych Użytkownika przez Serwis internetowy:
1)
Administratorem danych Użytkowników wymienionych w ust. 2 pkt. 1 Polityku Prywatności jest GlobalBAU;
2) W przypadku określonych szczególnymi przepisami Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych.
3) Dane Użytkowników będą udostępnione także organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadku określnych przez powszechne obowiązujące przepisy prawa.

4. Cookies:
1)
Podczas korzystania z Serwisu Internetowego, w pamięci masowej urządzenia z którego korzysta użytkownik, zapisywane są pliki Cookies typu DoubleClick, które:
a. Zbierają informacje na temat sposobu korzystania przez niego z zawartości Serwisu Internetowego (zawierają losowo generowany 18-cyfrowy, niepowtarzalny identyfikator przypisywanych do przeglądarek internetowych zainstalowanych na konkretnych urządzeniach Użytkownika)
b. Służą do przechowywania danych zalogowanego Użytkownika do danego Serwisu Internetowego (aktywne sesje) dotyczących m.in. wybranego języka Serwisu Internetowego, ustaleń filtrów wyszukiwania, danych Użytkownika (login lub nazwa) służących do logowania do danego Serwisu Internetowego, lub tokena autoryzacji w danym Serwisie Internetowym.
2) Identyfikator danego urządzenia zapisany w pliku Cookie typu DoubleClick dodawany jest do listy remarketingowej, która przechowywana jest na serwerach firmy Google, grupowana następnie według określonych kategorii.
3) Informacje zapisywane w plikach Cookies, znajdujących się w pamięci masowej urządzenia Użytkownika, są później wykorzystywane w ramach remarketingu.
4) Remarketng polega wykorzystaniu danych zebranych w plikach Cookies, przez dostawców zewnętrznych, w celu wyświetleniu reklamy w oparciu o dane zebrane w czasie korzystania przez Użytkownika z zawartości Serwisu Internetowego.
5) Użytkownik może w przeglądarce wyłączyć obsługę plików Cookiesm za pomocą opcji wyłącznie reklam Goolge lub na stronie Network AdvertisingInitiative.
6) Cookies w żaden sposób nie modyfikują pozostałych danych znajdujących się w pamięci masowej urządzenia Użytkownika, jak i nie wpływają na prawidłowe działanie systemu operacyjnego.

5. Formularz kontaktowy
1)
Użytkownik ma możliwość przesłania formularza kontaktowego i wyrażenia zgody na kontakt ze strony pracowników GlobalBAU. W tym celu musi podać swoje dane w formularzu kontaktowym w zakładce „Kontakt” w którym podaje m.in.:
a. Adres e-mail
b. Telefon kontaktowy
c. Imię i nazwisko.

6. Postanowienia końcowe
1)
Serwis Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. W sprawach nieuregulowanych zastosowania mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2) Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.11.2020r.